​Pisma sprawy, informacje dotyczące ochrony środowiska, przyrody, ekologii. Dora (138010)

Cena: do uzgodnienia
Kontakt

504-746-203 Wyślij wiadomość

Lokalizacja
Data dodania

pon 20 lis 2023 21:38

Opis Wyświetleń: 11

Pisma sprawy, informacje dotyczące ochrony środowiska, przyrody, ekologii.
Doradztwo z prawa ochrony środowiska. Pomoc w sprawach związanych z ekologią, ochroną środowiska w zakresie tematów: hałas skargi, przekroczenie norm, ekrany akustyczne,, odpady, szkody, zanieczyszczenie gruntu, wody, nielegalne odprowadzanie ścieków, wycinka drzew. Prowadzenie spraw administracyjnych w urzędach. Ochrona przyrody, emisje, woda, ścieki. Zniszczenie zieleni, drzew, nielegalna wycinka drzew, dzikie wysypiska, podrzucanie śmieci. Ekologia podczas prowadzenie budowy, drogi, magazynu, inwestycji w pobliżu budynków mieszkalnych. .Pomoc społecznością lokalnym załatwieniu spraw w urzędach ochrony środowiska. Inwestycja, budowa, drogi blisko domu, zakładu, fabryki , magazynu. Cena tel 502-032-782.
Przygotowanie pisma z ochrony środowiska dla osób prywatnych i firm. Doradztwo w ochronie środowiska. Sprawy związane z ekologią i przyrodą.
Przygotowanie dokumentacji,  kontrola z ochrony środowiska z urzędu, wydziału środowiska, przygotowanie zaleceń po kontrolnych, odpowiedzi na pisma, np.: wezwanie do obliczenia opłat środowiskowych, raport kobize, zestawienie i sprawozdanie z odpadów.
 Pomoc w zakresie tematyki prawa.
Prawo ochrony środowiska. Ustawa o odpadach. Ustawa o ochronie przyrody. Prawo wodne. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ustawa o lasach. Opłaty za korzystanie ze środowiska. Opłaty za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie. Inspekcja Ochrony Środowiska. Odpady, katalogu odpadów. Opakowania i odpady opakowaniowe. Rodzaje inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi.
Zagospodarowanie przestrzenne. Wymagania jakimi powinna odpowiadać prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko.
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Biuro ochrony środowiska
pisma, analizy, opinie, wnioski, sprawy, ekspertyzy, pomoc w prawie ochrony środowiska.
tel. 502-032-782
http://ekobroker.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=MToUT9oO3Ds

Cennik usług do uzgodnienia.
Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz Jastrzębie Zdrój, Słupsk. Biała Podlaska, Chełm, Ciechanów, Częstochowa, Kalisz, Kielce, Konin, Krosno, Leszno, Łomża, Nowy Sącz, Ostrołęka, Siedlce, Skierniewice, Suwałki, Sieradz, Tarnobrzeg, Zamość. Ceny do uzgodnienia.

 

Pomoc i wsparcie

Płatności obsługuje: