Regulamin

Opłata za dodanie ogłoszenia
czas     koszt dodania
3 dni 1.50
5 dni 1.99
7 dni 1.99
14 dni 0.00
30 dni 0.00
60 dni 3.99
90 dni 4.99
                                                                                              
                                                                        Regulamin
                                                    Serwisu ogłoszeniowego WIN.INFO.PL. 
1.Niniejszy regulamin określa zasady dostępu do wybranych usług,świadczonuch na stronach serwisu ogłoszeniowego.
2.Ogłoszenia użytkownik,który samodzielnie ustala jego treść.
3.Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialnośći za szkodypowstałe w wyniku realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania jednej ze stron tranzakcji.
4.Zamieszczne ogłoszenia,zdjęcia,informacje nie zgodne z prawem bedą przekazywane właściwym organą ścigania.
5.Ogłoszenia muszą zawierać faktyczny zamiar dokonania tranzakcji,której to ogłoszenie dotyczy.
6.Z serwisu mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.
7.Administrator serwisu ma prawo do usunięcia ogłoszenia,jeżelinarusza ono prawo w jakikolwiek sposób postanowienia regulaminu lub
  przepisy prawa,w szczegulności gdy zawierają tresci takie jak:
- Wprowaszające w błąd
- Powszechnie uznane za obraźliwe
- Szkodzą dobremu imieniu i renomie operatora lub partnerów
8.Użytkownik akceptuje  fakt,iż nie ma prawa rościć jakichkolwiek pretensji wynikłych z wadliwego działania serwisu ogłoszeniowego.
9.Serwis ogłoszeniowy nie odpowiada za:
- Tresć ogłoszenia
- Brak zainteresowania przedmiotem
- Za oferowane w ogłoszeniach towary i usługi
- Roszczenia zwiazane z rozliczeniami pomiedzy użytkownikami serwisu
- Zgodność towarów i usług z opisem
- Prawdziwosć informacji zawartych w ogłoszeniach 
10.Treść nowych i zmodyfikowanych ogłoszeń nie jest sprawdzana przed ich opublikowaniem
11.Serwis ogłoszeniowy zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie bez powiadomienia użytkowników serwisu.
12.Użytkownik korzystający z serwisu zgadza się na gromadzenie,przetwarzanie,utrfalanie,opracowywanie,udostępnianie i usuwanie
     swoich danych przez serwis.
13.Dodać ogłoszenie moze osoba fizyczna jak również firma.
14.Zabrania się zamieszczania ogłoszeń,których tresć odsyłaużytkownika do konkurencyjnych serwisów ogłoszeniowych,bądź innych
     konkurencyjnych nośników informacji .Ogłoszenia takie będą usuwane bez powiadomienia osoby składającej ogłoszenie.
      
                                                                                           Reklamacje
16.Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres reklamacje@win.info.pl podając w tresći numer ogłoszenia,którego reklamacja
     dotyczy oraz dokładny powód reklamacji
.
17.Wszystkie standardowe ogłoszenia są bez płatne
18.Jedno zdjęcie można dodać bezpłatnie za kolejne dodane zdjęcie bedzie pobierana opłata w wysokości 3.99 PLN.


                                                                                          Cennik
19.Ceny ogłoszeń promowanych podane w pln.
 
Dni    3     5    7   14    30
Pogrubione    0.99    1.49    1.99    2.49   2.99 
Podświetlane 1.99  2.49   2.99  3.49  3.99
Wyróżnione  2.49    2.99  3.49  3,99  4.99  
Str.Główna 2.99 3.99  4.99 5.99  6.99
 
     Dni    14     30     60     90
Pogrubienie     3   5   10     20
Podświetlenie    3   5   10   20
Wyróżnienie   3   5   10   20
Str. Główna   0   2    5   5
Cena  34.90    76.00   189.00    235.00  

  
Katalog firm
 Promowanie   na stronie     głównej  Wyróżnienie   Mapa    Standardowe    dodanie firm        Dni  
    19.99     9.99  4.99       0.00   30

                                                                 Reklama

20.Serwis udostępnia miejsce na płatne reklamy innych podmiotów m.in.w formie linków tekstowych banerów graficznych, slajdów
21.Reklamy nie mogą być sprzeczne z prawem ani z zasadami współżycia społecznego

22.Złożenie zlecenia reklamowego jest równoznacznez oswiadczeniem przez Reklamodawcę,że jego reklama nie jest sprzeczna
z dobrami obyczajami ani z obowiazującymi przepisami prawa , a w szczegulności,że Reklamodawca ma prawo do posługiwania sie 
użytymi w reklamie informacjami ,danymi znakami towarowymi oraz innymi elementami podlegającymi ochronie prawnej.
Jesteś zainteresowany reklamą w serwisie?   Napisz do nas reklama@win.info.pl                               


 

Pomoc i wsparcie

Płatności obsługuje: